eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 31. augusta 2019

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 31.mája 2019  predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.   Dotácie […]