eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                               Dňa 18.06.2019 […]