eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy, Dolná č. 57/37 v Kremnici

  Mesto Kremnica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na […]