eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Veterník Kremnica

Zmeny a doplnky