eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavieb a o upustení od ústneho pojednávania

2021 03.08. TESCO STORES a. s. Bratislava – Supermarket 1K Športový areál Kremnica_