Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 27.03.2018
Stav: Prijaté

Hlavná 1111/1111

Mesto/obec
Kremnica
Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 04.04.2018
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Kremnica